Yaz Şarkısı - Vikikaynak

Yaz Şarkısı

Geldi kuşlarla yeşil dallara yaz:
Varsa rûhunda çiçek şi'ri biraz,
Yere güller dizerek penbe beyaz,
Sevdigin goncafemin ismini yaz.

Öyle güllerle yazılmış görse
Sevdigi ismi yazın bir kimse,
Ram olup gönlü bediî hisse
Zanneder bir çeçik açmış bûse!

C. Ş.