Vehhâbi Destanı - VikikaynakKaynak: Artun, Erman (2000). "19. YÜZYIL OSMANLI DÖNEMi ORTADOĞU'NUN SOSYAL TARİHİNE BiR KAYNAK: AŞIK ESRARİ'NiN VEHHABİ DESTANI" (PDF). folklor/edebiyat. VI (23). ISSN 1300-7491. 
Telif durumu:

İlk kez Osmanlı İmparatorluğu'nda yayınlanan bu çalışma devletin uluslararası telif anlaşmalarına taraf olmaması sebebiyle kamu malıdır.