Kalktı Horasan'dan Sökün Eyledi - Vikikaynak

—2—Kalktı Horasan’dan sökün eyledi
Hünkâr Hacı Bektaş gel imdâd eyle
Erleri kendine akın eyledi
Hünkâr Hacı Bektaş gel imdâd eyle

Güvercin donuna girdin de geldin
Altındaki postu aldın da geldin
............................
Hünkâr Hacı Bektaş gel imdâd eyle

Darı çaç üstünde namaz kıldıran
Erliğin cümle âleme bildiren
Nûru ile şu cihânı dolduran
Hünkâr Hacı Bektaş gel ımdad eyle

Doksan günlük yola kuşlukta geldin
Nice çâresize çâre eriştin
Otuz altı bin er gözünü açtın
Hünkâr Hacı Bektaş gel imdâd eyle

Âdet olsun deyu sığırı güttün
Sarının öküzün kurda yedirdin
. . . . ettin taşı söylettin
Hünkâr Hacı Bektaş gel imdâd eyle


Pâdişahlar pâdişâhı sen oldun
Urum’un içinde sen sultân oldun
Mü’minlerin kıblegâhı sen oldun
Hünkâr Hacı Bektaş gel imdâd eyle

Sultan Mehemmed’im severim seni
Şensin mü’minlerin desti dâmeni
Şefâat ıssı ol mürüvvet kânı
Hünkâr Hacı Bektaş gel imdâd eyle