Hafriyât-ı Mâzîye - Vikikaynak

Hafriyât-ı Mâzîye

Bir gün evrâk-ı perîşânıma göz gezdirmek
İstedim; çekmeceyi açtım elim titreyerek
Bir kâgıt destesi geçti elime en evvel
Desteyi açtım; içinde var idi elli gazel!
Okudum. Elli gazelde yok idi (söz) dinecek
Bir şey. Attım yeni bir deste-i evrâkıma el;
Bu da müsveddesi bir eski romanın: (Kelebek)
İsmi hoş, kendisi manasız idi!.. Birde güzel
Kurumuş gonca ilişti gözüme; ben, heyhât!
Yadigâr almış idim on sene evvel ondan
Bu güzel goncayı!.. Sonra bularak bir mir'ât
Ona baktım!.. Ne demek? On sene evvelki yüzüm
Gülüyordu bana!.. Âyineyi kırdımda gözüm
Gördi bir nâmeki yazmıştım o demde ona ben

Cenab Şahabeddin
!