Gazel (âz uyaklı) - Vikikaynak

Gazel

Senin sende olan ihtirâz-ı rûhnevâz
Bulundugun yeri iyler bir âşiyâne-i nâz
Akasulardaki tatlı enîn gibi vardır
Sesinde lerze-i şîrîn terîn-i nâz u niyâz
Sevinc ile iki dildâde aglaşır sanırım
O anda kim sen edersin tekellüme âgâz
Senin sesinde olup ben cüdâ nasıl yaşarım?
Senin sesindir eden kalb ü rûhumu i'zâz
Senin sesin bana vermekte mestî-i nisyân
Senin sesin bana hoş gösterir hayatı biraz!

Cenab Şahabeddin