Vikikaynak

Accueil scribe invert.png
Özgür Kütüphane Vikikaynak'a hoş geldiniz.


  Eserlerine yer verilen: 450 kişi
  Metin sayısı: 8.917
  Madde sayısı: 16.247
  Matbu eser: 820 (Viki diline aktarılmış 4.851 sayfa)

Ayın eseri

Koku Duyusunun Diğer Duyulardan Farkı Ve Farklılığın Evrimsel Perspektifle Değerlendirilmesi, Reyhan Ünver'in Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisinde yayımlanan makalesidir.

Literatüre bakıldığında koku ve görsel bellek ilişkisi, koku ve sözel bellek, koku hafızası, kişisel bağlam ve koku alma sürecinin nörolojik temeline yönelik çalışmalar koku alma duyusu ile ilgili bildiklerimizi genişletmiştir. Bütün araştırmalar koku alma duyusunun organizmanın hayatta kalması işlevinde önemli roller üstlenmek üzere evrimleştiğine işaret etmektedir. Kaçınılmaz bir uyaran olan koku, organizmanın bilgi edinimi ve davranış sergilemesinde oldukça hızlı bilgi akışı sağlayacak bir sistem kapasitesi içinde anlam bulmaktadır. Koku sisteminin hayatta kalma ve türün devamı için oldukça önemli olduğu görülmektedir. (devamını okuyun)


Smell, by Rembrandt.jpg
Yeni eklenen metinler
Sivas Turkish alphabet.jpg
Madde 1 - Şimdiye kadar Türkçeyi yazmak için kullanılan Arap harfleri yerine Latin esasından alınan ve merbut cetvelde şekilleri gösterilen harfler (Türk harfleri) unvan ve hukuku ile kabul edilmiştir.

Madde 2 - Bu Kanunun neşri tarihinden itibaren Devletin bütün daire ve müesseselerinde ve bilcümle şirket, cemiyet ve hususi müesseselerde Türk harfleriyle yazılmış olan yazıların kabulü ve muameleye konulması mecburidir.

Madde 3 - Devlet dairelerinin her birinde Türk harflerinin Devlet muamelatına tatbiki tarihi 1929 Kanunusanisinin birinci gününü geçemez. Şu kadar ki evrakı tahkikiye ve fezlekelerinin ve ilamların ve matbu muamelat cetvel ve defterlerinin 1929 Haziran iptidasına kadar eski usulde yazılması caizdir. Verilecek tapu kayıtları ve senetleri ve nüfus ve evlenme cüzdanları ve kayıtları ve askeri hüviyet ve terhis cüzdanları 1929 Haziranı iptidasından itibaren Türk harfleriyle yazılacaktır. devamını okuyun

Vikikaynak nedir?

Vikikaynak, telifsiz kaynak metinlerin katılımcılar tarafından eklendiği ve düzenlendiği çevrim içi bir kütüphanedir. Topluluk portaline bakarak başlamak için yardım alabilir, Vikikaynak hakkındaki sorularınızı köy çeşmesinde sorabilirsiniz. Denemelerinizi ise deneme tahtasında yapabilirsiniz. Hazırsanız kaydolarak başlayabilirsiniz.

Compass-noun-project.svg Vikikaynak gezintisi

Add document icon (the Noun Project 27896).svg Sayfaların oluşturulması

Artworkbean broom.svg Sayfaların düzenlenmesi

Noun Project quill icon 1182188 cc.svg İstinsah

InC.Icon-Only.dark.svg Telif hakları

Bütün başlıklar

A'dan Z'ye sayfalar  A'dan Z'ye kategoriler

Alfabetik sıraya göre kişiler
A  B  C  Ç  D  E  F  G  H  I  İ  J  K  L  M  N  O  Ö  P  Q  R  S  Ş  T  U  Ü  V  W  X  Y  Z
Alfabetik sıraya göre eserler
A  B  C  Ç  D  E  F  G  H  I  İ  J  K  L  M  N  O  Ö  P  Q  R  S  Ş  T  U  Ü  V  W  X  Y  Z