Beskrifning om Mälaren/Register - Wikisource

[ 450 ] A.
Abborre, 185, 236.
Academie (Ups.) 320, 398.
Adalvard, 112.
Afguda-tempel, 113, 369.
Aftonen, 12, 16, 33, 56.
Agater, 309.
Aggarön, 88.
Agn, 55, 232, 237.
Agnefit, 323.
Al, 55, 255.
Alm, 266.
Almar-Stäk, 88, 123.
Alsnön, 83, 121, 132.
Alsterbusken, 276.
Amateurer, 228, 387.
Amphibier, 178-182.
Amseln, 168.
Amundshög, 120.
Ang. getter, 433.
Ansgarius, 90.
Antiquarier, 114, 137.
Antiquiteter, 117.
Apel, 363.
Apothekare, 29, 279, 297, 390.
Arboga, 68, 76, 79, 107, 115, 336, 338, 409-412.
Architecture, 103.
Arnöborg, 123.
Arnön, 90, 248, 268, 337.
Aroser, 406.
Arrende, 438.
Arsenalen, 7, 25.
Ask, 258, 352.
Asp-fisken, 194, 411.
Asp-träd, 253.
Aspingen, 181.
Aspön, 82, 131, 336.
Assteklar, 218.
Astronomer, 350.

 B.
Babylon. Pil, 262.
Back-Svalan, 175.
Balgsteklar, 218.
Balundsås, 333.
Banken, 331.
Barometer, 235, 356.
Bauta-stenar, 136.
Beccasin, 163.
Befäst. gårdar, 88, 103, 121.
[ 451 ]Begrafningssätt, 118, 421.
Belägenheter, 25, 99, 104, 143, 410, 412, 415.
Benungen, 186.
Berberis, 271.
Bergbeck, 311.
BergsCollegium, 316.
Bergklöfver, 289.
Bergsgrytor, 349.
Berg Ufven, 157.
Bernsten, 311.
Bi, 216, 403, 430.
Birger (Kg.) 83, 126.
Birger Jarl, 115, 125.
Biskops Arnön, 91.
Biskopsstenar, 82.
Biskops Stäket, 88.
Bitare, 208.
Bjugg, 373.
Björckan, 197.
Björk, 253, 355.
Björkfiärden, 32, 70, 75.
Björk-Trast, 168.
Björkö, 37, 90, 121.
Björn Järnsida, 83, 118.
Björnar, 149.
Björnbär, 272.
Björnholmen, 17.
Björnjagt, 155.
Blackfjärden, 58, 70.
Bladsput, 211.
Blindknagg, 223.
Blod-iglar, 234.
Blodrot, 23.
Blomfly, 211.
Blomning, 346.
Blåbär, 278.
Blåfotar, 212.
Blåkorp, 159.
Blåmes, 174.
Blåsgump, 208.
Blötmask, 238.
Blyerts, 312.
Bobbar, 208.
Bockh. sund, 31, 37.
Bofink, 171.
Bolmört, 286.
Bolstreborg, 124.
Bond Arnön, 87, 123.
Bondehemman, 104.
Bond-Practica, 355.
Boningsplats, 145.
Bon sens, 103.
Borgar, 114, 121, 129.
Boskap, 32, 361-368, 426.
Botanister, 353, 355.
Botten (Mäl,) 339, 346.
Brakved, 273.
Brandaborg, 121.
Brattberget, 409.
Braxen, 192.
Braxpanka, 193.
Brokfogel, 165.
Broms, 221.
[ 452 ]Brunkeberg, 344.
Brunnar, 341.
Brygga gård, 27.
Bryggholmsön, 91.
Bränn-åldren, 118.
Brännerier, 12, 110.
Bränsår, 10.
Bräntorf, 313.
Bränvin, 250, 394.
Brödlimpor, 419.
Bröt-Amund, 120, 370.
Budbärare, 206.
Buskar, 268-281.
Bya-vård, 130.
Byggnader, 102, 390.
Bågpilsört, 282.
Båtfart, 320, 444.
Bäfrar, 152.
Bär, 20, 281.
Bärfissar, 210.
Bär-viner, 20, 254, 280.
Bönder, 280.

 C.
Calendarier, 353-355.
Calmar-Recess, 86.
Calmus-rot, 284.
Camelblomma, 281.
Canaler, 320, 444.
Canarie-salt, 21.
Caniner, 149.
Canonad, 9, 64.
Carl Knutson, 122.
Carl IX, 47, 385, 394.
Carl XI, 154, 326.
Carl XII, 155.
Cedrar, 248.
Caviar, 182.
Chartor, 441.
Christina, (Dr.) 172.
Climat, 351-358, 386.
Coccus, 55.
Crystall, 309.
Colonner, 103, 141.
Collegium Medicum, 390.
Cypresser, 246.

 D.
Dagsländor, 214.
David d. hel. 101.
Diken, 373.
Disa, 397.
Djup (Mäl.) 345.
Djur, 146-155, 355.
Djurfång, 154.
Djurgårdar, 148, 414.
Djurväxter, 242.
Domare-säte, 333.
Domherre, 170.
Domkyrkor, 45, 47, 114, 405.
Drottninghamn, 37.
Drottningholm, 17, 85.
[ 453 ]Dubb. Beccasin, 164.
Dubbelfotor, 226.
Duf-Falk, 157.
Dufslägtet, 166, 176.
Dverg-hven, 289.

 E.
Eijra-sund, 115.
Eisten Beli, 85.
Ek, 251, 414, 420.
Ekerö fiärd, 27.
Ekerö, 27, 30, 82, 84.
Ekorrar, 151.
Ekoxen, 202.
Eksvamp, 21.
Electr. ledare, 406.
Eldf. lera, 307.
Elgar, 147.
Ellgarn, 89.
Engsholmen, 87
Engsön, 86, 329, 349, 432.
Engelbrecht, 114, 129.
Enköping, 109, 114, 415.
Entitan, 174.
Entomologer, 200, 355.
Enögon, 225.
Epitaphier, 142.
Erdackern, 416.
Eric XIV, 116.
Eskilstuna, 110, 423.
Estspröten, 26, 130.

 F.
Fackelros, 281.
Falkar, 157.
Farren, 196.
Fasaner, 178.
Femstena rör, 374.
Fetknopp, 19.
Fetpölsor, 220.
Fetört, 284.
Filfras, 150.
Finkar, 170.
Finsk ingfära, 284.
Fiskar-fiädern, 26, 71.
Fiskeredskap, 60, 198.
Fiske-slag, 183-199.
Fiskliusen, 156.
Fiskmåsen, 162.
Fiskplantering, 199.
Fiskörnen, 156.
Fiällgnot, 224.
Fiällvingar, 212,
Fiärdar, 15, 70.
Fiärillar, 212.
Flarn, 71.
Flintor, 309.
Floder, 330.
Flugor, 220.
Flugträd, 267.
Fläder, 267.
Flädermöss, 154.
[ 454 ]Flötsund, 74.
Fogdön, 81, 122.
Fogelön, 17.
Foglar, 37, 156-178.
Folkmängd, 399, 401, 405, 410.
Forellen, 189.
Frakter, 77.
Fredric I, 135, 182.
Frukt-trän, 383-387, 403.
Fulslaget, 179, 230.
Furu, 248.
Fyrf. djur, 146.
Fyrisvall, 113.
Fyris-ån, 106.
Fyrlfotor, 178.
Fåfängan, 379.
Får-afvel, 430.
Fältslag, 142.
Färentuna, 84.
Färgning, 273, 278, 260, 284.
Färingsön, 80.
Färjeställe, 86, 91.
Fästen, 121, 129.
Fästingar, 223.
Förordningar, 253, 426.
Förrådshus, 375.

 G.
Gallbär, 405.
Gamla segel-leder, 322, 327.
Gelmaskar, 233.
Getapel, 273.
Getingar, 216.
Giftiga örter, 286.
Gimpelstenar, 141.
Girsen, 186.
Gjutsand. 310.
Giösen, 185.
Gladan, 157.
Glasbruket, 11.
Gli, 198.
Glutten, 163.
Gode henric, 128.
Gran, 246, 325.
Granater, 310.
Granit, 139, 299, 310, 447.
Gramsborg, 124.
Granmar (Kg.) 81, 124.
Greken, 172.
Griotväggar, 128.
Gripsholm, 116, 132, 147, 421, 433.
Grodor, 179, 235.
Grufgrabba, 180.
Grund, 98.
Gråberg, 299, 304.
Gråbo, 295.
Grå-lera, 305.
Gråsiskan, 171.
Gråsparf, 171.
Gråsuggor, 226.
[ 455 ]Gråsten, 139, 298, 310.
Gräfsvin, 152.
Gränsskilnad, 82.
Gräshoppor, 209.
Grässkärra, 165.
Grässlag, 289-293.
Grässmutta, 173.
Gröneborg, 122, 143.
Gröning, 170.
Grönling 187.
Grönsiska, 171.
Grönspik, 160.
Grönsön, 87.
Gullbaggar, 207.
Gulspink 173.
Gullsteklar, 218.
Gumrik, 22.
Gurkor, 408.
Gustaf I. 46, 86, 89, 91, 114, 129, 362, 384, 394.
Gustaf III. 428.
Gyllenränna, 160.
Gymnasier, 46, 408.
Gåseborg, 127.
Gäddor, 191.
Gäs-lera, 305.
Göken, 159.
Göktyta, 159.

 H.
Hagtorn, 274.
Hackspettar, 158.
Half-fiskar, 182.
Hallon, 19, 272.
Halsrätt, 86.
Hamnfogde, 4.
Hampa, 51, 408, 411.
Handel, 78, 105, 362, 393.
Hanvarken, 158.
Harar, 148.
Harkrank, 219.
Har-Ugla, 157.
Hassel, 268.
Havamal, 371.
Hedströmen, 330.
Hedvig Eleonora, 85.
HelgeAnds h. besl. 371.
Heliga Källor, 334.
Helsobrunnar, 336.
Herborister, 297.
Hermelin, 151.
Herresäten. 99, 378, 102, 388.
Herrevadsbro, 125, 142.
Hielmaren, 59, 107, 111, 331, 417.
Hielmbagge, 207.
Hierpar, 166.
Hillersiö, 81, 132.
Hiordvar, 81.
Hiortar, 148.
Hiortron, 280.
Holl. Pil, 262.
Holmar, 17, 19, 26, [ 456 ]28, 32, 35, 37, 39, 55, 58, 80, 86, 93.
Hoppstier, 224.
Hornslända, 216.
Hornsnut, 223.
Horsgök, 163.
Huggorm, 180.
Humla, 277, 372, 397, 408, 414.
Humvipa, 164.
Hunhamarsborg, 127.
Hushållning, 360.
Hus-Svala, 174.
Hvete, 373.
Hvita stenen, 141.
Hvit-Lera, 30.
Hålldam, 342.
Hållskjuts, 439.
Hårfot, 211.
Håtuna-Slott, 126.
Häckar, 273.
Hägrar, 162.
Hägg, 20, 258.
Hällar, 299.
Hämplingen, 171.
Härader, 104.
Hässingen, 15, 17, 18.
Hästar, 32, 439.
Hästhofs ört, 352.
Höbåtar, 32.
Högar, 118.
Högder, 144.
Högevalla, 124.
Hög-åldern, 118.
Höns, 175.
Hönstjuf, 157.

 I.
Jakt, 13.
Ichthyologer, 184, 355.
Id, 194.
Idoghet, 25, 427.
Ifwar Blå, 122.
Igelkott, 153.
Iglar, 234.
Ikorn, 151.
Industrie, 25.
Ingiald Illråde, 81, 122.
Inlopp, 77.
Insecter, 200-229.
Johan III. 85.
Iolster, 261.
Jordbårare, 203.
Jordfetmor, 310.
Jordhvarf, 144.
Jordmärg, 303, 333, 376.
Jordmöss, 416.
Jordråttor, 153.
Jordstenar, 299, 301.
Islåssning, 76, 352.
Jungfruholmar, 28.
Junker Thomas, 89.
[ 457 ]Järfvar, 150.
Järnhalt. vatten, 338.
Järnmalm, 314.
Järnsand, 315.
Jättegrytor, 349.
Jättestenar, 128.

 K.
Kajan, 159.
Kalflekan, 283.
Kalksten, 139, 302, 304, 447.
Kaniner, 149.
Karlholm, 117.
Karp, 194, 195.
Karussa, 195.
Kattflinta, 308.
Kiersön, 17.
Kisel arter, 308.
Kiädern, 165.
Klapur-lera, 305.
Klinkert, 306.
Klippor, 26, 144.
Klocksten, 44.
Klodyflar, 211.
Kloster, 49, 81, 112, 114, 406.
Klubben, 17.
Kläran, 168.
Klöfvingen, 282.
Knapholmen, 122.
Knarr-slägtet, 165.
Knipan, 161.
Knylkampen, 30, 289.
Knäppare, 205.
Kolbäcks ån, 330.
Kolm, 311.
Koltrasten, 168.
Kongsborg, 122.
Kongsfogeln, 173.
Kongsgårdar, 99, 101, 121, 370, 389, 412.
Kongshamn, 126.
Kongshatt, 24, 89.
Kongsholmsbron, 7.
Kongshögar, 113, 118.
Kongspiran, 283.
Kongsör, 151, 366, 382, 414.
Kopparorm, 181.
Korg-Pil, 262.
Kornhamn, 4.
Kornknarren, 165.
Korpen, 158.
Korslöteborg, 125.
Korstecknet, 139.
Kortvingar, 205.
Kovipan, 164.
Krakspintan, 160.
Kramsfoglar, 169.
Krankholmen, 17.
Kratsare, 233.
Krigsgrep, 130, 324.
Kringlor (Arboga), 411.
Krono-brännerier, 12, [ 458 ]376, 413, 401, 419.
Krukkäril, 307, 400.
Krumsnabel, 169.
Krusbär, 272.
Krypare, 160, 223.
Kråkan, 158.
Kräftor, 226.
Kråkbär, 279.
Kumle-åldern, 118.
Kycklingholmen, 23.
Kyrkor, 6, 30, 40, 47, 56.
Kyrkosocknar, 104.
Kyrko-svalan, 175.
Kålsundet, 39, 71, 76.
Källfrön, 119.
Källor, 333.
Kämpa ön, 80.
Köping, 75, 79, 108, 115, 336, 412-414.
Köpings-ån, 108, 330.
Körfogeln, 161.

 L.
Ladugårdar, 361, 365.
Ladu-svala, 175.
Lagar, 380.
Lake, 184.
Lambarfiärd, 71.
Landskapslagar, 370.
Landtörn, 156.
Lappmese, 174.
Laugern, 188, 325.
Laxöring, 189.
Lazarettet, 11.
Ledsnutar, 222.
Lefvermaskar, 232.
Lekattor, 151.
Leror, 305-308, 339.
Lillön, 32, 89.
Lina-sund, 400.
Lind, 265.
Lingon, 278.
Linnaren, 195.
Linålen, 183.
Loar, 150.
Låcken, 225.
Lofsång, 37, 41.
Lofön, 17, 85.
Lommen, 162.
Lovisa Ulrica, 85.
Luddingar, 219.
Luderplatser, 154.
Luftskepp, 36.
Luxen, 25, 367.
Lungrot, 28.
Långhalsar, 204.
Långholmen, 12, 14, 88, 93.
Långhäll, 33.
Låst-svingel, 289.
Läderlappar, 154.
Lärk-slägtet, 167.
Löjan, 197.
Lönn, 260.

[ 459 ] M.
Magnus Ericson, 364.
Magnus Lad. 122, 126.
Magnus Smek, 124.
Mahlfisken, 187.
Majbaggar, 206.
Malmer, 314.
Malmviksön, 26, 89.
Manufacturer, 85, 404, 424, 428.
Mariäberg, 127.
Mariäfred, 110, 116, 421.
Marknader, 402, 407, 414, 426.
Marksland, 372.
Marmor, 302.
Marmorstoder, 103, 141.
Maskar, 229-238.
Medicamenter, 29.
Mesen, 172.
Meshatten, 174.
Meteor, observ. 356.
Metning, 55.
Metmaskar, 231.
Mineralier, 298, 316.
Mineral-Källor, 236.
Minnesmärken, 141.
Mistel, 279, 371.
Miöd, 277.
Miöl, 374, 418.
Miölonris, 274.
Mora-stenar, 114.
Morkullan, 163.
Mudd, 198.
Mudderverk, 108.
Mullsårkar, 153.
Mullvador, 153.
Munkar, 137, 372.
Munsön, 82.
Muscoviten, 174.
Mygg, 222.
Myror, 218.
Måbär, 274.
Målningar, 5, 8, 33, 40, 42, 54, 58, 409.
Mångfotar, 226.
Mårdar, 150.
Måsen, 162.
Märgel, 303, 333, 376.
Mössärter, 294.
Mörten, 197.

 N.
Namn (Mäl.), 188, 325.
Naturen, 102.
Naturens alster, 146.
Natten, 16.
Nattfly, 212.
Nattskräfvan, 175.
Nattskärra, 175.
Nattvaka, 169.
[ 460 ]Neijonögon, 182.
Niupon, 270.
Nontuna, 369.
Norrquint, 171.
Norr-ström, 68, 323, 340, 346.
Norsen, 190, 420.
Norsverkar, 60.
Notört, 283.
Nyckelpigor, 207.
Nyckelstenen, 141.
Nåckblomster, 282.
Nyckelön, 91.
Näktergal, 172.
Näringar, 117, 260, 395.
Näsborg, 125.
Näsevisar, 67.
Näringssätt, 403, 408, 411, 416, 425.
Nödingen, 188.
Nötpackan, 160.
Nötskrikan, 158.
Nötväckan, 159.

 O.
Ockra, 337.
Oden, 67, 118, 137, 369, 371.
Odon, 277.
Offerkällor, 335, 412.
Officin-örter, 296.
Ogräs, 293-296.
Oknön, 87.
Olof Haraldson, 39, 324, 328.
Olof Skötkg. 323.
Olja, 277.
Ophit, 302.
Ormar, 180.
Ormslån, 181.
Ornithologer, 156, 355.
Orrslägtet, 165.
Ostron, 244.
Oxbärsbuske, 274.
Oxeborg, 123.
Oxel, 264.

 P.
Paddor, 178.
Paradisfogel, 170.
Parnassen, 103.
Perlsländor, 215.
Perspectiver, 5, 17, 26, 30, 33, 40, 143.
Petrificater, 317.
Pil, 261.
Plan, 360.
Planteringar, 51, 252, 255, 280, 382, 392, 397, 414, 435.
Plattmaskar, 237.
Police, 4, 437.
Pomeransfogel, 164.
[ 461 ]Pors, 277.
Portraiter, 116.
Possessionater, 367, 387, 391, 437.
Postjagter, 40.
Premier, 147, 262.
Privilegier, 48, 368, 418, 422.
Probersten, 310.
Producter, 76.
Prästfiärden, 37, 39, 75.
Puddingsten, 300.
Pumpsnutar, 223.
Pumpverk, 344, 422.
Påfoglar, 176.
Pärlmussla, 238.

 Q.
Qvalster, 224.
Qvarnar, 403, 411, 417.
Qvarnkälla, 334.
Qvarts, 308.
Qvesbusken, 276.
Qvickrot, 293.
Qvickstiertar, 172, 174.
Qvicksund, 91, 143.
Qvidfalken, 157.
Qvällknarren, 175.

 R.
Ragnild, 400.
Rapphöns, 166.
Recrüter för Fl. Sv. 287-289.
Redningeborg, 122.
Reglor, 129.
Reliquier, 113.
Renfana, 123.
Riddarfiärden, 15.
Ridön, 87.
Ringdufva, 167.
Ringsvala, 175.
Ring Trast, 169.
Rostock, 21.
Rotgell, 173.
Ruda, 195, 233.
Runhofdi, 137.
Ruiner, 38, 112, 114, 121, 124.
Runsaborg, 127.
Runstenar, 131-140, 333.
Ryhlört, 278.
Ryssviken, 142.
Rådjur, 148.
Råg, 355, 371, 373.
Råttor, 154
Räfvalsborg, 115, 123.
Räfvar, 149.
Räkneholmen, 14, 232.
Rödsten, 28.
Rödstensfiärden, 71.
Rödstiärt, 173.
Rönn, 258.
Rördrum, 162.

[ 462 ] S.
Safringar, 249.
Sag-ån, 330.
Sala-ån, 106, 330, 352.
Saltkällor, 338.
Sanct Botvid, 127.
Sanct David, 101.
Sanct Eric, 113, 123, 335.
Sanct Eskil, 116, 142, 334.
Sanct Ragnild, 400.
Sanct Sigfrid, 114, 335.
Sand-lera, 305.
Sandsten, 139, 300, 311.
Sarfven, 196.
Segelfart, 75, 77.
Segel-leder, 78, 322, 327.
Segerön, 41.
Sela-ön, 40, 81, 132.
Sidensvans, 169.
Sigtuna, 109, 112, 395.
Siken, 190, 230, 411.
Siklöja, 191.
Sjukdomar, 340.
Sjöar, 69, 347.
Sjöbottnen, 339.
Sjöfarten, 35, 136, 404, 413.
Sjöforor, 442.
Sjö Rå, 56, 347.
Sjösjuka, 10.
Sjösländor, 215.
Skalbaggar, 201.
Skallgång, 154.
Skalmaskar, 238-244.
Skansar, 121-127.
Skat-slägtet, 158.
Skattläggning, 381.
Skepshvarf, 413.
Skinnare, 207.
Skinnbaggar, 208.
Skogsbrist, 433.
Skogsdufva, 167.
Skogsknett, 172.
Skogslärka, 167.
Skogstroll, 212.
Skrackan, 161.
Skratt abborre, 180.
Skrifkonst, 137.
Skrik Ugla, 157.
Skrubbtussor, 178.
Skär, 40, 58, 95-98.
Skör-Pil, 262.
Slaghök, 157.
Slom, 190.
Slott, 18, 80, 99, 101, 116, 121, 128.
Slottskällan, 334.
Slån, 269, 409.
Sländor, 214.
Smedslätten, 17.
Små Spofven, 163.
[ 463 ]Små Städer, 106, 111.
Smärre Siöar, 69, 347.
Smör, 257, 362, 366.
Sniglar, 236.
Snipökor, 432.
Snoken, 181.
Snäckor, 240-243, 317.
Snäckskal, 317.
Snäpp-slägtet, 163.
Snöpuppa, 169.
Snöskata, 168.
Snösparf, 170.
Socknar, 81, 27, 83, 85, 87, 104, 432, 436.
Sparf slägtet, 171.
Spickan, 173.
Spiggen, 186.
Spillkråka, 160.
Spindlar, 225.
Spinneri, 428, 432.
Spolmaskar, 231.
Sprängört, 286.
Sprötsteklar, 218.
Squattran, 277.
Stadan, 347.
Stadsjordar, 397, 401, 404, 408, 414, 420, 424.
Stapelstäder, 46.
Stare-slägtet, 167.
Stecklar, 216.
Steglisa, 171.
Stenarter, 298.
Stenbärsbuske, 276.
Stenbicka, 187.
Stenholmar, 144.
Stenkol, 312.
Stensimpa, 185.
Stensqvätta, 173.
Sten Sture, 84, 126.
Sterlett, 182.
Stockholm, 7, 25, 110, 343, 362, 365, 428, 437.
Stocksund, 323.
Stor-ån, 107, 330.
Strandblomster, 285.
Strander, 326, 340, 346.
Strandfart, 440.
Strandfikel, 164.
Strandpipare, 164.
Strand Svala, 175.
Stricklar, 164.
Stritar, 209.
Stråholmsfiärd, 71.
Strängnäs, 46, 116, 402-405.
Strängnäsfiärden, 54.
Strömdrag, 332.
Strömmar, 59.
Stromsborg, 7.
Strömsholm, 104, 337, 366, 445.
Sturehof, 29.
Städer, 105-117, 395.
[ 464 ]Stäkesön, 88, 123, 135, 141.
Stärkebär, 269, 409.
Större öar, 84.
Svalor, 174.
Svan, 161.
Svartbaggar, 207.
Svartmese, 174.
Svartstare, 169.
Svartsiölandet, 80, 122, 349.
Svart ån, 106, 330.
Svediande, 370.
Sv. folket, 358, 444.
Svenskan, 170.
Svensk Papegoja, 169.
Svensk Canarie-fogel, 170.
Svinknylen, 295.
Svinkreatur, 52, 236, 294.
Svärdslilja, 281.
Sully, 360.
Sund, 32, 39, 73, 86, 117, 327.
Sura-borg, 124.
Sutare, 194, 233.
Surbrunnar, 336.
Sylsländor, 215.
Sågsteklar, 218.
SångLärka, 167.
SångTrast, 169.
Sädesharpa, 295.
Sädesskylar, 30.
Sädesspillning, 31.
Sädestorkning, 374.
Sädesärla, 172.
Säfsparf, 170.
Säfva-ån, 330.
Sälg, 261.
Säterier, 29, 31, 99-103, 379.
Södermanland, 68, 84, 101, 105.
Söder-ström, 68, 324, 341.
Söder Telje, 117, 320, 399-402.
Sörby-borg, 126.

 T.
Tagelmaskar, 230.
Takpannslageri, 400.
Tall, 248.
Tallbit, 169.
Talghackor, 174.
Talltrasten, 169.
Tapsan, 295.
Tarmmaskar, 238.
Tegel, 306, 313.
Tellmusslor, 239.
Thorborg, 125, 129.
Thorslund, 18.
Tidlösan, 352.
Tidön, 59, 87.
Tigerbaggar, 208.
Tilfrysning, 76.
[ 465 ]Timmermän, 207.
Tingshögar, 113, 120, 412.
Tjockfälling, 194.
Tionde, 372.
Tistbuske, 276.
Tjula-ås, 332.
Tjut ugla, 158.
Tobak, 274, 398, 400, 414.
Tofstita, 174.
Tomlingar, 173.
Tomtar, 224.
Tomtorm, 181.
Torbaggar, 201.
Torf, 313.
Tornfalk, 157.
Tornväktare, 159.
Torrakor, 208.
Torsens hufvud, 39.
Torshälla, 115, 417.
Torsh. ström, 60.
Tosterön, 82, 123.
Tranbär, 278.
Tranor, 36, 162.
Trapp. 300.
Traft-slägtet, 167.
Trollsländor, 214.
Tropheer, 116.
Truttan, 162.
Trybuske, 274.
Tråffön, 91.
Trägårdar, 102, 372, 384-389, 40·.
Träpicka, 160.
Trögdö-grind, 384.
Tullar, 117, 393, 396, 399, 407.
Tuppar, 175.
Tvestjertar, 208.
Tvåbottn. sjöar, 347.
Tvång, 427, 429.
Tvåvingar, 219.
Tyfvar, 203.
Tynnelsö-fiärd, 41.
Tynnelsön, 89.
Tysk Pil, 262.
Tåspettan, 160.
Tätting, 171.

 U.
Ugle-slägtet, 157.
Ulfsunda-fiärd, 17.
Ulleråker, 125, 369.
Upflod, 319.
Upfordringsmachine, 343.
Upland, 68, 84, 100, 105, 371, 433.
Uplandning, 328.
Upodlingar, 379.
Upsala, 106, 113, 132, 396-399, 431.
Upsala-öder, 369, 371.
[ 466 ]Upsiö, 341.
Upstäder, 46, 105, 424.
Utgröpningar, 350.
Utsigter, 5, 12, 16, 26, 30, 33, 40, 54, 62, 143, 147.
Utskeppningar, 76, 362-365, 374, 394.

 V.
Vachtel, 166.
Vachtel König, 166.
Vallhall, 113.
Varfoglar, 158.
Vargar, 159.
Varor, 76.
Vattenbaggar, 207.
Vattenflod, 318.
Vattenfoglar, 161.
Vattenflyttning, 328.
Vattenhöna, 165.
Vattenleder, 107.
Vattenmiskning, 328, 349.
Vattenmärka, 286.
Vattenriket, 317-350.
Vatten Stare, 167.
Vatten-upfodring, 344.
Vedknarr, 160.
Vennern, 59, 77, 331.
Vettern, 77, 331, 345.
Victualier, 362.
Vide, 269.
Viflar, 203.
Vigd jord, 118.
Vikar, 72.
Vikingar, 128.
Viksbergs källa, 336.
Vild-Apel, 263.
Vildgåsen. 161.
Vild-persilja, 286.
Vild-portlaka, 23.
Vild-päron, 264.
Vimba, 196.
Vinbär, 279, 353.
Vindspole, 163.
Viner, 280.
Vinter-and, 161.
Vinternotar, 193, 198.
Vipslägtet, 164.
Vårby-källa, 334.
Vårdkasar, 38, 130.
Vårdstenar, 136.
Vårflod, 343.
Väderlek, 356, 358.
Väga säden, 372.
Vällinge, 31.
Vänngarn, 397.
Väntholmen, 81.
Västerås, 76, 79, 106. 114, 381, 406-409.
Väster-Ridön, 87.
[ 467 ]Västra Stäket, 88.
Växter, 245-297, 416.

 Å.
Åar, 330, 196.
Ådön, 90.
Åkerbruk, 368-382, 393, 429.
Åkerhönan, 165.
Åker-ogräs, 293.
Åkersborg, 115, 124.
Åkersenap, 295.
Åkervinda, 294.
Ål, 184.
Ålandsrot, 283.
Ålderdoms minnen, 117-141.
Ålgryte, 19.
Ållonskrika, 158.
Ålvonbuske, 276.
Årstider, 352, 358.
Årtan, 161.

 Ä.
Änger, 202.
Ängkaflen, 293.
Ängkrasse, 284.
Änglärkan, 167.
Ängruta, 284.
Ängskötsel, 378, 382.
Ångskära, 284.
Ängsnärpan, 165.
Ängsön, 86, 329, 349.
Äspingen, 181.
Ättehögar, 113, 118-121.

 Ö.
Öar, 17, 24, 26, 35, 68, 80-93, 383.
Ödlan, 180.
Ökstockar, 432.
Öl, 371.
Önskan, 44, 436.
Örebro, 108, 110, 115, 423.
Öresland, 372.
Örlaxen, 189.
Örsunda-ån, 196.
Örter, 245, 287, 297.
Örtkrämare, 297.
Östensborg, 125.
Östersiön, 68, 325, 346.

 Y.
Yngve Frey, 369.
Yppighet, 25, 367, 375.