Ängslig kunskap, svåra rön - Wikisource

Ängslig kunskap, svåra rön
av Hedvig Charlotta Nordenflycht


Despreaux, Pope och Holberg le
åt ett djur, de mänska kalla,
som i vetenskaper alla
hinner långt och ljus kan ge
men sig själv ej mäktar känna.
Ack! det är ej under värt:
roligt är att tankan spänna
för ett mål, som är en kärt.
Att betrakta gräs och djuren
ger ens möda nöjsam lön;
men den mänskliga naturen,
ängslig kunskap, svåra rön.