Nansen's Poolreis - Wikisource

Nansen's Poolreis door Fridtjof Nansen

Omslag, titelpagina, inhoud

Inleiding
Nansen's Poolreis werd geschreven door Fridtjof Nansen. Het is een verslag van zijn poolexpeditie in 1893-1896 en gebaseerd op artikelen in de Daily Chronicle van 2, 3 en 4 Nov. 1896. De Nederlandstalige uitgave dateert waarschijnlijk van 1896. Dit werk is in het publieke domein. De afbeeldingen zijn welwillend beschikbaar gesteld door de Noorse Nationale Bibliotheek.[Omslag]

 

NANSEN'S POOLREIS

Nansen's Poolreis Pag 01.png

Met 16 Illustratien en een Kaart

 

AMSTERDAM - L. J. VEEN

 

[Titelblad]

 

DR. FRIDTJOF NANSEN'S POOLREIS

 

[Voorblad]

 

FRIDTJOF NANSEN'S

 

POOLREIS

 

DOOR HEMZELF BESCHREVEN.

 

(Naar de Daily Chronicle van 2, 3 en 4 Nov. 1896)

 

MET 16 ILLUSTRATIEN EN EEN KAART

 

NansenPoolreisPage06.png

 

L. J. VEEN — AMSTERDAM[1]

 

 
  1. handgeschreven: 1896
 
 
I. Inleiding 5
Wat het drijfijs leerde — Nansen's plan — Bewijzen voor de strooming — De microscoop toegepast — Conclusie: reis met het ijs mee — Een tweeledig doel — Het bouwen van de Fram — Ongeluksprofeten
II. De reis van de Fram 15
Het afscheid van de menschen — Het eiland Sverdrup — Kenmerken van een ijstijdperk — Het begin van den kamp met het ijs — We loopen de trekhonden mis — Door een ijsberg gesleept — Wij drijven noordwaarts — De Fram in het ijs bekneld — Als in een bomvrije vesting — De koude — De verlichting — Het leven aan boord — Diepte van de Poolzee — De richting waarin wij dreven — Een record — De beslissende proef
II. De groote sledetocht 35
De sledetocht — Sleden en kajaks — Vertrokken maar teruggekeerd — De langste nacht in de Poolstreken — Het plan gewijzigd — Een tocht vol bezwaren — Kruien van het ijs — Geen land — Te dunne kleederen — 40° onder nul — Naar het zuiden — Vossensporen — Sterfte onder de honden — Is er een Petermann's land? — In de klauwen van een beer — De laatsten onzer honden — Ross-meeuwen — Winterkwartieren — Bouwen van een hut — Een droom van marmeren zalen — Hoe wij den tijd doorbrachten — Eindelijk lente — Zonder zeep — Weder op weg — Geographie — Strijd om het bestaan — Walrus en kajak — Hondengeblaf
III. Naar huis 67
In veiligheid — Welkom — Onjuistheden op de kaart van Payer — Franz Jozefsland — Aankomst van de Windward — Op reis naar huis
Hoe het verder ging met de Fram 75
Sverdrup's Instructiën — In geval de Fram moet worden verlaten — In geval van ernstige moeilijkheden — De uitrusting — De trouwe kapitein — Het ijs komt los — Opnieuw vlottende — Een ijsheffing — Temperatuur van de Poolzee — Het Noorderlicht — De warme stroom — De gezondheidstoestand — Hoe men het ijs liet springen — De Fram komt weer los — 150 mijl lang door het ijs werken — Geen tijding van Nansen — Mijn naam is Sverdrup — Alles in orde
advertentie 96
schetskaart 97