Vikimənbə

Accueil scribe invert.png
Hamının zənginləşdirə biləcəyi virtual-kütləvi kitabxanaya,
Vikimənbəyə xoş gəlmisiniz!
Hal-hazırda Vikimənbədə 9.390 əsər var.
Fua star.svg Günün əsəri

Ənvara düşmüşəm
İmadəddin Nəsimi

Üzün günündən, еy qəmər, ənvara düşmüşəm,
Anəstünarən olmuşam, ol nara düşmüşəm.

Darüs-səlami-hüsnünə, еy cənnətin gülü,
Düşdüm əzəldə, gör ki, nə gülzara düşmüşəm.

Düşdüm хəyali-zülfünə, еy müttəqi, məni
Təsbihə də’vət еtmə ki, zünnara düşmüşəm.

Fikrimdədir хəyalı gözünlə ləbin müdam,
Yərəb, nə rəsmə хəmrəvü хummara düşmüşəm?

Canü cahanı vəslü camalın bahasına
Vеrdim əzəldə, gör ki, nə bazara düşmüşəm.

Şеytandır ol ki, surətinə qılmadı sücud,
Şеytana münkir olmuşam, inkara düşmüşəm.

Accueil scribe invert.png Həftənin müəllifi
Prince P.D. Tsitsianov.jpg

Pavel Sisianovgürcü əsilli rus generalı.

Məktubları
Vikimənbə digər dillərdə

100000+

Alman • Çin • Fransız • İngilis • İspan • İtalyan • İvrit • Polyak • Rus

10000 +

Benqal • Çex • Ərəb • Fars • İsveç • İtalyan • Koreya • Qucarat • Macar • Malayalam • Portuqal • Rumın • Sloven • Teluqu • Tay

Türk dilləri

Türk  • Çoxdilli layihədə türk dilləri: Cənubi Azərbaycan • Qaqauz • Qazax • Qırğız • Qırımçaq • Özbək • Tatarca • Türkmən

Əsas kateqoriyalar
Vikimedia Fondunun digər layihələri